Seulonta ja standardit

Cryos toimittaa luovutettua siemennestettä useisiin maihin. Lähes kaikkien maiden lainsäädäntö asettaa luovuttajien seulontaa koskevia vaatimuksia. Noudatamme toiminnassamme useita maakohtaisia standardeja, joilla varmistamme kliinisen vaatimustason noudattamisen.

Tutustu seuraavassa luovuttajien valintaa ja seulontaa koskeviin periaatteisiimme sekä kattavaan laadunvarmistusohjelmaamme. Lue lisää myös luovutetun siemennesteen tilauksen yhteydessä valittavista standardeista. Löydät lisätietoa myös toimenpiteistämme tilanteessa, jossa luovuttajalla tai hoidosta syntyvällä lapsella epäillään jotain sairautta.

Luovuttajien valinta ja seulonta

Cryosin luovuttajaksi hakeva mies käy läpi huolellisen valinta- ja seulontaprosessin 

Aluksi hän vastaa kattavaan kyselyyn, jossa kartoitetaan hänen terveydentilansa. Terveydenhuollon ammattilaiset haastattelevat luovuttajaehdokkaan. Haastattelun perusteella hylkäämme ehdokkaat, joiden suvun terveystiedoissa on ongelmia tai joilla huomataan riskikäyttäytymistä. Hylkäämme ehdokkaat, joiden suvussa esiintyy vakavia periytyviä mielenterveysongelmia tai fyysisiä sairauksia.

Sen lisäksi suoritamme ehdokkaalle laajamittaisen terveystarkastuksen, jossa kartoitamme sekä fyysisen terveyden että mielenterveyden. Sovellettavan standardin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti tutkimme veri- ja virtsanäytteistä, onko ehdokkaalla tarttuvia sairauksia. Tutkimme luovuttajat myös useita perinnöllisiä sairauksia kartoittavilla testeillä. Lopuksi selvitämme ehdokkaan synnynnäisen karyotyypin (kromosomianalyysin tuloksen).

Hyväksytyt luovuttajat testataan säännöllisesti infektiotautien varalta koko luovutusajanjakson ajan.

Tilausvahvistukseen ja toimitussisältöön lisätään luovuttajasta kerättyjen tietojen yhteenveto, joka sisältää testitulokset ja noudatettavan standardin mukaiset perustiedot luovuttajasta. Pidätämme oikeuden yhteenvedon muutoksiin, sillä luovuttajat osallistuvat järjestämiimme testeihin koko luovutusajanjakson ajan.

Mikä standardi on ja mikä niistä pitää valita?

Kun valitset siemennesteen luovuttajaa hedelmöityshoitoklinikalla suoritettavaan hoitoon, muista ennen tilauksen tekemistä varmistaa, että valitsemasi luovuttaja täyttää asuin- tai hoitomaassasi voimassa olevat standardit.

Cryos toimittaa luovutettua siemennestettä lukuisiin maihin eri puolille maailmaa. Jokaisella maalla tai alueella on oma standardinsa, jossa määritetään siemennesteen luovuttajien valintaa ja seulontaa koskevat vaatimukset. Siksi noudatamme toiminnassamme useita maa- ja aluekohtaisia standardeja. Olemme valinneet ja seuloneet kliinisiin hoitoihin hyväksytyt luovuttajat maa- ja aluekohtaisesti. Luovuttaja voidaan hyväksyä yhden tai useamman standardin vaatimusten mukaisesti. Luovuttajahaussa kerrotaan standardi(t), jonka/jotka luovuttajan siemenneste täyttää. Voit suodattaa hakutulokset tietyn standardin mukaan.

Jos hoitosi suoritetaan seuraavassa luettelossa mainitussa maassa toimivalla hedelmöityshoitoklinikalla, valitse kyseisen maan standardi. Vaikka luovuttajalla olisi EU-standardin mukainen hyväksyntä, se ei välttämättä riitä asuinmaassasi suoritettavaan hoitoon, jos maassa noudatetaan jotain muuta kuin seuraavassa luettelossa mainittua standardia. 

Vaikka hoitomaatasi ei olisi mainittu luettelossa, voit silti käyttää Cryosin toimittamaa luovutettua siemennestettä. Tässä tapauksessa suosittelemme ottamaan yhteyttä hedelmöityshoitoklinikkaasi. Kysy heiltä, mikä standardi sinun kannattaa valita. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

CAN - Kanada
DE – Saksa

DK – Tanska
EU – Euroopan unioni
FI – Suomi
IE – Ireland
ISR – Israel
ITA – Italia
NL – Alankomaat
NO – Norja
NYS – New Yorkin osavaltio
SE – Ruotsi
UK – Iso-Britannia
USA – Yhdysvallat

Prosessimme sairaustapauksessa

Huolellisesta valinta- ja seulontaprosessistamme huolimatta emme voi täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että syntyvällä lapsella on jokin sairaus.

Cryos suhtautuu sairausilmoituksiin erityisen vakavasti. Emme pidätä sairauteen liittyviä tietoja luovuttajaan liittyviltä henkilöiltä. Silti on hyvä muistaa, että luovuttajan sairaus ei välttämättä vaikuta millään tavalla syntyvään lapseen.  

Alla olevassa kuvassa selvitetään, kuinka luovuttajan tai syntyvän lapsen sairausepäilyä käsitellään sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sairaudesta.

Toimintaperiaatteemme, jos luovuttajalla tai lapsella havaitaan geneettinen sairaus:

Luovuttajan tai luovuttajan sukusoluista syntyneen lapsen sairaus todetaan ja siitä ilmoitetaan Cryos-yhtiöön

Luovuttaja poistetaan luettelosta välittömästi, eikä hänen sukusolujaan käytetä analysoinnin ja tutkinnan aikana. Luovuttajan sukusoluja ei toimiteta tänä aikana.

Analysointi

Tulos:
Syy ei voi olla luovuttajassa – luovuttajan sukusoluja voidaan taas käyttää

Tulos: Syy saattaa olla luovuttajassa – tutkimuksia jatketaan

Sairaus rekisteröidään luovuttajan tietoihin ja yhteenvetoon. Suostumus on allekirjoitettava ennen käyttöä. Luovuttajan sukusoluja saa toimittaa vain sisarushoitoihin.

Tulos:
Syy ei voi olla luovuttajassa – luovuttajan sukusoluja voidaan taas käyttää