ICI- tai IUI-oljet

Cryos toimittaa kahta erilaista olkityyppiä: ICI tai IUI. Kumpaakin tyyppiä käytetään erilaisiin hedelmöityshoitoihin, ja hedelmöityshoitoklinikoilla on yleensä oma suosituksensa siemennesteen tyypistä.

Luovuttajahaussa luovuttajan käytettävissä olevien olkien tyypiksi merkitty joko ICI tai IUI. Tutustu seuraavassa ICI-olkien ja IUI-olkien väliseen eroon, ja kumpi niistä kannattaa valita mihinkin hoitomuotoon.

ICI- tai IUI-oljet

Mikä on ICI-olki?

ICI-oljet sisältävät puhdistamatonta/raakaa siemennestettä. ICI-oljet sisältävät siemennesteen purkautumisen yhteydessä kerätyn siemennesteen puhdistamattomana.

Millaisiin hoitoihin ICI-siemennestettä käytetään?

ICI-olkia käytetään intraservikaaliseen inseminaatioon (ICI). Tässä hoitomuodossa siemenneste viedään ruiskulla naisen vaginaan. Liikkuvat siittiösolut uivat kohtuun ja ideaalitapauksessa hedelmöittävät munasolun. Hoitomuoto vastaa yhdyntää.

ICI-olkia voidaan käyttää kohdunsisäiseen inseminaatioon (IUI), koeputkihedelmöitykseen (IVF) tai mikrohedelmöitykseen (ICSI) vain, jos siemenneste puhdistetaan klinikalla ennen hoitoa. Varmista ennen tilausta, onko hedelmöityshoitoklinikalla olkityyppiin liittyviä toiveita.

Luovutettua ICI-siemennestettä ei voi käyttää kohdunsisäiseen inseminaatioon (IUI), sillä puhdistamattoman siemennesteen ruiskuttaminen suoraan kohtuonteloon voi aiheuttaa negatiivisen reaktion, joka voi johtaa koviin kramppeihin.

Mikä on IUI-olki?

IUI-oljet sisältävät luovutettua IUI-siemennestettä, joka on käsitelty ja puhdistettu laboratoriossa. Siemennesteestä on poistettu purkautumisen yhteydessä muodostuneet muut luonnolliset nesteet, ja siemennesteeseen on lisätty jäädyttämisen edellyttämää lisäainetta.

Millaisiin hoitoihin IUI-olkia käytetään?

IUI-oljet ovat käyttövalmiita kohdunsisäistä inseminaatiota varten. Siemennesteen voi ruiskuttaa suoraan kohtuonteloon. Tässä hedelmöityshoidossa munasolun luo pääsee suuri määrä siittiösoluja, joten raskauden mahdollisuus on suurempi kuin ICI-hoidossa. IUI-hoidon tekee aina koulutettu terveydenhuollon ammattilainen.

IUI-olkia voi käyttää myös koeputkihedelmöitykseen (ICI, IVF) ja mikrohedelmöitykseen (ICSI) niitä tarjoavilla hedelmöityshoitoklinikoilla.

Kysy lisää hedelmöityshoitoklinikaltasi

Suosittelemme keskustelemaan siemennesteen vaihtoehdoista hedelmöityshoitoklinikan edustajan kanssa ennen olkien tilausta. Voit ottaa myös yhteyttä Cryosin asiakaspalveluun, jos haluat tietää lisää IUI- ja ICI-luokituksesta.

Lue lisää luovutetun siemennesteen tilausmäärästä täältä.