Tuntemattomat ja tunnetut siemennesteen luovuttajat

Cryosin asiakkaana voit valita kattavasta valikoimastamme tuntemattoman tai tunnetun siemennesteen luovuttajan. Tuntemattoman tai tunnetun luovuttajan valinta on henkilökohtainen päätös, johon vaikuttavat niin omat toiveet, käsitykset kuin hoitomaan lainsäädäntökin.

Kun valitset siemennesteen luovuttajaa, mieti ensin, haluatko tuntemattoman vai tunnetun luovuttajan. Päätökseen voivat vaikuttaa niin eettiset periaatteet kuin oma elämäntilannekin, joiden lisäksi on huomioitava hoitomaan lainsäädäntö.

Tuntemattomat ja tunnetut siemennesteen luovuttajat

Siemennesteen luovutuksella on takanaan 30-vuotinen historia, mutta luovuttajien henkilöllisyydestä käydään edelleen tiivistä keskustelua ympäri maailman. Siksi tuntemattomien ja tunnettujen luovuttajien käyttö on sallittua joissakin maissa, ja toisissa maissa lainsäädäntö sallii vain joko tuntemattomat tai tunnetut luovuttajat.

Varmista oman hoitomaasi lainsäädäntö ennen kuin valitset luovuttajan. Näin osaat tehdä lainmukaisen valinnan. Hedelmöityshoitoklinikat tuntevat yleensä voimassa olevan lainsäädännön. Voit myös tiedustella asiaa Cryosin asiakaspalvelusta

Tuntemattomilla ja tunnetuilla luovuttajilla ei ole vanhempainoikeuksia hoidoista syntyneisiin lapsiin. Luovuttajat ovat myös sitoutuneet olemaan ottamatta lapsiin yhteyttä.

Tuntematon luovuttaja

Luovuttaja on itse päättänyt haluavansa jäädä tuntemattomaksi. Tuntemattomaan luovuttajaan ei voi ottaa yhteyttä. Jos valitset tuntemattoman luovuttajan, käytössäsi ovat ainoastaan hänen luovuttajaprofiilinsa sisältämät tiedot. Cryos ei koskaan paljasta tuntemattoman luovuttajan henkilöllisyyttä.

Luovuttaja on itse päättänyt haluavansa jäädä tuntemattomaksi. Hän on sitoutunut olemaan ottamatta yhteyttä hoidoista syntyneisiin lapsiin. Asiakas sitoutuu sopimusehtojen mukaisesti siihen, että hän ei yritä ottaa yhteyttä luovuttajaan missään vaiheessa.

Tietosuojan vaarantumista ei voida silti täysin estää. Luovutetun siemennesteen DNA on selvitettävissä, joten riskinä on aina se, että luovuttajat, asiakkaat ja lapset pystyvät jäljittämään henkilön tai tulevat jäljitetyiksi DNA-analyysin kautta. 

Millä perusteilla kannattaa valita tuntematon luovuttaja?

Tuntemattoman luovuttajan valintaan voi olla useita perusteita. Et ehkä halua tietää liikaa luovuttajasta tai et halua, että tulevat lapsesi tapaavat hänet joskus myöhemmin. Joillekin perheille luovutettu siemenneste on keino saada hartaasti toivottu lapsi, eivätkä he halua luovuttajaa minkäänlaiseen rooliin lapsen elämässä. Toiset asuvat maassa, jonka lainsäädäntö sallii ainoastaan tuntemattoman luovuttajan valinnan. Valintaperuste on aina henkilökohtainen. Vain sinä tiedät oman perusteesi.

Tunnettu luovuttaja

Tunnettu luovuttaja on tunnistettavissa. Syntynyt lapsi saa halutessaan tiedon luovuttajan henkilöllisyydestä täysi-ikäisenä – useimmissa maissa täyttäessään 18 vuotta. Luovuttaja on valinnut olevansa tunnettu luovuttaja ja antanut hoidoista syntyville lapsille luvan ottaa yhteyttä. Vaikka luovuttaja olisi suostunut tulevaan yhteydenottoon, Cryos ei vastaa tilanteesta, jossa luovuttaja muuttaa mieltään tai jossa häneen ei saadakaan yhteyttä myöhemmässä vaiheessa.

Kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta tai saavuttaa asuinmaansa täysi-ikäisyyden, hän saa halutessaan Cryosilta tiedon luovuttajan henkilöllisyydestä ja voi ottaa häneen yhteyttä.

Saadakseen tietoja luovuttajasta lapsen on pystyttävä todistamaan, että hän on syntynyt tuloksena hedelmöityshoidosta, jossa on käytetty kyseisen tunnetun Cryos-luovuttajan luovuttamaa siemennestettä.

Luovuttajalle ei missään tilanteessa luovuteta asiakastietoja tai tietoja syntyneistä lapsista. Päätös ottaa yhteyttä luovuttajaan on hoidosta syntyneen lapsen. 

Millä perusteilla kannattaa valita tunnettu luovuttaja?

Tunnetun siemennesteen luovuttajan valinta on aina henkilökohtainen päätös. Osa päätyy valitsemaan tunnetun luovuttajan esimerkiksi siitä syystä, että lapsen halutaan itse saavan päättää, haluaako hän ottaa yhteyttä luovuttajaan täysi-ikäisenä.

Kun luovuttajaksi valitaan tunnettu henkilö, lapsi saa luovuttajasta halutessaan enemmän tietoa kuin luovuttajaprofiilissa on tarjolla. 

Osa hoidoista syntyneistä lapsista toivoo mahdollisimman paljon tietoa omasta geeniperimästään. Tunnetun luovuttajan valinta helpottaa lapsen elämää tässä tapauksessa. Toiset taas eivät missään nimessä halua ottaa yhteyttä luovuttajaan, mutta arvostavat sitä, että yhteystiedot ovat tarvittaessa saatavilla.

Luovuttajan päätös

Luovuttaja valitsee, haluaako hän olla tuntematon vai tunnettu luovuttaja, kun hän luovuttaa siemennestettään Cryosille ensimmäisen kerran. Luovuttaja ei voi myöhemmin muuttaa tekemäänsä päätöstään.

Annamme luovuttajalle runsaasti tietoa päätöksen teon tueksi. Luovuttaja voi myös keskustella valinnastaan asiantuntevien koordinaattoreittemme kanssa. Käymme huolellisesti läpi päätöksen vaikutukset. 

Cryosille on ehdottoman tärkeää, että jokainen luovuttaja ymmärtää päätöksensä vaikutukset ja on sinut niiden .