NL-Standardi

Kaikki luovuttajat ja yksiköt valitaan ja seulotaan Cryosin kansainvälisen laajan laadunvarmistuksen, käyttömenetelmien ja luovuttajien valintamenettelyjen, arvioinnin ja seulonnan mukaisesti. Kaikki yksiköt, jotka täyttävät NL-standardin, täyttävät myös vaatimukset koskien luovutusaikaa, seulontaa, karanteenia, ikää ja anonymiteettia.