EU-Standardi

Kaikki luovuttajat ja yksiköt valitaan ja seulotaan Cryosin kansainvälisen laajan laadunvarmistuksen, käyttömenetelmien ja luovuttajien valintamenettelyjen, arvioinnin ja seulonnan mukaisesti. Kaikki yksiköt, jotka täyttävät EU-standardin, täyttävät myös vaatimukset koskien luovutusaikaa, seulontaa, karanteenia, ikää ja anonymiteettia.

Alla oleva luettelo käsittää parhaan tietomme mukaan katsauksen nykyisistä määräyksistä: